1e Luitenant Leutscher

      Reacties uitgeschakeld voor 1e Luitenant Leutscher
Het grafmonument in Oud-Rijswijk
Abraham Leutscher

Abraham Leutscher is op 1 september 1913 geboren in Rotterdam. Hij is de zoon van Jakob Albertus Leutscher en Zwaantje Wagner. Hij was van beroep graanhandelaar en woonde aan de Rochussenstraat 63 a in Rotterdam

Johannahoeve

Luitenant-kolonel b.d. E.H. Brongers schrijft in zijn boek ‘De slag om de residentie’ onder meer:

De actie tegen de Johannahoeve kostte heel wat meer moeite en zou in een bloedig gevecht culmineren. De Duitsers hadden van deze positie een ware vesting gemaakt. Het omliggende terrein was vlak en bood ze een open en vrij schootsveld. Herhaalde pogingen om de boerderij te nemen waren op niets uitgelopen. De meest krachtige actie was tijdens de aanval op Ypenburg ondernomen door een sectie grenadiers onder bevel van eerste luitenant A. Leutscher. Deze officier zag al snel in dat een nadering over het open polderland een onmogelijke zaak was. Hij zond een ordonnans naar achteren met het verzoek de hoeve onder artillerievuur te nemen. De ordonnans keerde echter niet terug. Het vuur van enkele aangetrokken zware mitrailleurs hielp ook al niets tegen de sterk verschanste en goed gecamoufleerde vijand. De luitenant vond toen dat langer wachten niet verantwoord was en wilde trachten de boerderij bij verrassing te nemen. Het huis lag aan de oostzijde van de Molentocht, een zeer brede sloot/smalle vaart die vanaf de noordoostkant van Ypenburg naar de Vliet bij Rijswijk liep. Hiervan besloot hij gebruik te maken. Onder gezichtsdekking van een dun elzenhaagje stak hij met zijn mannen, met behulp van een kano, een oude boerenkar en enkele planken, de vaart over. Diep weggedoken langs de oostelijke oever bereikten ze kruipend de hoeve tot op een afstand van slechts vijfentwintig meter. Op dat punt aangekomen sprong de luitenant op en stormde naar voren, op de voet gevolgd door zijn mensen. Ogenblikkelijk sloeg een verschrikkelijk vuur in de aanvallende soldaten. Kennelijk hadden de Duitsers de opzet toch ontdekt. Luitenant Leutscher sneuvelde aan het hoofd van zijn troep. Ook anderen vielen getroffen neer, er ontstond verwarring en men rende terug naar de Molentocht. De dapper uitgevoerde stormloop was daarmee mislukt.

De Johannahoeve van de familie van der Geest
Onderscheiden
Bronzen Leeuw
Oorlogsherinneringskruis

Postuum is Luitenant Leutscher de dapperheidsonderscheiding de Bronzen leeuw toegekend en het oorlogsherinneringskruis met Gesp Nederland mei 1940.

“Luitenant Leutscher heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, door op 10 mei 1940 bij den eersten aanval op de sterk bezette Johannahoeve nabij het vliegveld Ypenburg aan het hoofd van zijn sectie den stormaanval in te zetten waarbij hij is gesneuveld”. (K.B. no.6 van 9 mei 1946).

Staat van dienst
Advertentie