Korporaal Kiela

      Reacties uitgeschakeld voor Korporaal Kiela

Gerrit Kiela heeft zich onderscheiden in de strijd tegen de vijand op 10 mei 1940 toen hij, als onderdeel van de vierde Compagnie van het vierde Depot Bataljon Infanterie, bestaande uit soldaten die slechts drie maanden in training waren geweest, was geselecteerd om te helpen bij de herovering van vliegbasis Ypenburg. De vliegbasis was inmiddels door de vijand ingenomen.

Korporaal Kiela nam onbevreesd dee aan de tegenaanval terwijl zijn sectie onder zwaar vijandelijk vuur moest oprukken over vrijwel geheel onbeschut terrein. Ondanks verliezen aan doden en gewonden bereikten ze de hoofdingang van de vliegbasis.
Toen de sectie geen stand meer kon houden en het bevel kreeg zich terug te trekken, werd Kiela gedood, omdat hij de terugtocht van de sectie met zijn sectiecommandant had gedekt.

Kiela is begraven op het Erehof van de Beukenhof in Schiedam. In 1949 werd aan Kiela postuum het Bronzen Kruis toegekend.