Disclaimer

De informatie op de website www.route.historischypenburg.nl is met de grootste zorg geplaatst. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten ontleend worden.

Meent u dat de digitale beschikbaarstelling van bepaald materiaal inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt of uw (privacy)belangen schaadt, dan kunt u dit onderbouwd aan de HVBY laten weten. Bij een gegronde klacht zal de HVBY het materiaal ontoegankelijk maken en/of van de website verwijderen, dan wel samen met u bekijken hoe op een andere manier aan uw klacht tegemoet kan worden gekomen.

Mocht u aanvullingen of correcties hebben op de informatie op deze website, dan vernemen wij die graag: hvby@historischypenburg.nl

© Historische Vereniging Buitenplaats Ypenburg

Colofon

Voor het tot stand komen van deze website danken wij de volgende bedrijven en personen.

  • Teksten en eindredactie: HVBY
  • Fotografie en beeldmateriaal: Fotocollectie Haags Gemeentearchief, HVBY, Stichting Historisch Ypenburg, Peter Aartsen
  • Film en audio materiaal: Haags Gemeentearchief, Stichting Historisch Ypenburg
  • Realisatie website: Astrid Abbing, Abbing tekst en foto

Deze website werd mogelijk gemaakt door:

  • Gemeente Den Haag
  • Fonds 1818

Tenslotte zijn we dank verschuldigd aan de 'stichting 3 maart 1945'. De website www.bb45.nl is een inspiratiebron geweest voor de route op Ypenburg.

© 2017 - HVBY
Disclaimer  |  Realisatie:  Abbing, tekst en foto